Om uddannelsen

GRUNDFORLØB 

Grundforløbet på 3 måneder giver dig indsigt i gymnasiets fag og arbejdsmetoder og skal lette din overgang fra folkeskolen til gymnasiet. I løbet af grundforløbet skal du foretage dit valg af studieretning. Udover studieretningsfagene får du velkendte obligatoriske fag som dansk og historie, ligesom du har mulighed for at vælge mellem en række valgfag. Grundforløbet indeholder to særlige forløb, hvor flere fag arbejder tæt sammen. Det drejer sig om fagene almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

  • Almen sprogforståelse sikrer en fælles basis for det sproglige arbejde i gymnasiet, og forløbet beskæftiger sig med det kernestof, som er fælles for alle gymnasiets sprogfag.

  • Det naturvidenskabelige grundforløb introducerer til de naturvidenskabelige fags fællestræk og forskelligheder. Fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi indgår i forløbet.

Efter grundforløbet starter man på sin studieretning.

STUDIERETNINGSFORLØB 

Efter grundforløbet kommer et studieretningsforløb. I studieretningsforløbet har du to-tre studieretningsfag og en række obligatoriske fag på både A-, B- og C-niveau. Disse fag udgør studieretningen - flere af fagene er tæt knyttet til hinanden og arbejder derfor tæt sammen i perioder.

Alle elever har de samme obligatoriske fag, uanset hvilken studieretning de går på, og den enkelte klasse dannes som udgangspunkt af elever, der har valgt den samme studieretning.

UDDANNELSENS FORLØB 

undefined

Hvad laver vores mediefagselever, når de er færdige på VG?